Design:

Projektowanie stron internetowych

Torty

Privacy

Fietskaarten.com respecteert de privacy van de bezoekers op haar site. Fietskaarten.com gaat zorgvuldig om met de informatie die u aan ons beschikbaar stelt en zal deze te allen tijde vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor de verzending en facturering van de bestelde produkten. Fietskaarten.com zal uw persoonlijke gegevens dan ook nimmer aan derden beschikbaar stellen.

 

Copyright

 

                      © copyright Actief Ontspannen V.O.F.
       

Het Fietskaarten.com logo is een geregistreerd merk van Actief Ontspannen V.O.F.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Actief Ontspannen V.O.F.

 

Aansprakelijkheid

Deze website toont aan haar bezoekers informatie over de door Fietskaarten.com aangeboden producten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website kunnen aan de gepubliceerde informatie geen rechten worden ontleend. De gepubliceerde informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten. Actief Ontspannen V.O.F. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Actief Ontspannen V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en / of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de website of op de aangeboden produkten .

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en / of aangepast. Actief Ontspannen V.O.F. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Actief Ontspannen V.O.F. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Actief Ontspannen V.O.F. dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.


Bewaren


Winkelwagen  

Geen producten

0,00 € Verzending
0,00 € Totaal

Winkelwagen Afrekenen

Verzendtarieven